Управителен съвет

Проф. д-р Симеон Ананиев

Председател на УС

Проф. Ананиев е завършил Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”. Има редица специализации и следдипломни квалификации, вкл. магистърска степен по икономика на транспортната фирма във ВТУ ”Тодор Каблешков” и докторантура в УНСС.

Започва работа като технолог в Железопътен район “София” и преминава през различни професионални и управленски равнища в отрасъла. Преподава във ВТУ ”Тодор Каблешков” и от 2006г. до 2011г. е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” към Министерството на транспорта. От януари 2012г. е доцент във ВТУ ”Тодор Каблешков”, а от 2018г. е професор.

Основните сфери, в които работи, са интегрирани транспортни системи и инфраструктура, транспортна логистика и интермодални превози.

Орлин Колев
член на УС

Георги Цонев
член на УС