Нашите проекти

Някои от проектите в които КЗТ взема активно участие са свързани с интегрирането на фериботните комплекси (ЖП Варна и РоРо Бургас) и българските черноморски контейнерни терминали със съществуващия вътрешен комби-терминал в София в единна транспортна верига, както и разширяване на товаропотоците от трети страни за фидерните и фериботни оператори.

  • Изграждане  на  активни  и  делови  отношения  между  секторните  и допълващите  се  фирми  в бранша, използване на обща специализирана инфраструктура, обмен на информация, кадри и техника

  • Интегриране  на  даденостите и възможностите на българската транспортна система с цел насърчаване използването на комбинирани форми на транспорт

  • Интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи

  • Популяризиране на интермодалността и на зелените транспортни коридори и повишаване на  квалификацията на служителите на транспортните фирми

  • Съчетаване  на  различните  видове  транспорт в  интеграция със съществуващите  пристанищни,  фериботни  и  вътрешни ЖП терминали с цел  привличане  на  транзити  и намаляване на транспортните разходи с текущите неоптимални модални решения

  • Интегриране на фериботните комплекси и българските черноморски контейнерни  терминали   със съществуващата   вътрешна транспортна верига

  • Разширяване  на  пазарния  кръгозор на фидерните и фериботни оператори  към  товаропотоци  от трети страни, товари превозвани с интермодален транспорт и консолидация в партньорски хъбове

  • Взаимозаменяемост на фидерните и фериботни  сервизи и директна връзка  и  общо  ценообразуване от вътрешен  терминал до врата на клиента и обратно

  • Консолидация на товаропотоците на различните членове на клъстера и на техни партньори в  блок-влакови, комбинирани, хъб до хъб и врата до врата схеми