Проф. д-р Симеон Ананиев
Мениджър и Председател на КЗТ

Проф. Ананиев е завършил Техническия университет в София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”. Има редица специализации и следдипломни квалификации, вкл. магистърска степен по икономика на транспортната фирма във ВТУ ”Тодор Каблешков” и докторантура в УНСС.

Започва работа като технолог в Железопътен район “София” и преминава през различни професионални и управленски равнища в отрасъла. Преподава във ВТУ ”Тодор Каблешков” и от 2006г. до 2011г. е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” към Министерството на транспорта. От януари 2012г. е доцент във ВТУ ”Тодор Каблешков”, а от 2018г. е професор.

Основните сфери, в които работи, са интегрирани транспортни системи и инфраструктура, транспортна логистика и интермодални превози.

инж. Мартин Янев
Мениджър и Зам. председател на КЗТ

Завършил РУ“Ангел Кънчев“ специалност Индустриален мениджмънт. Изучавал Транспортен мениджмънт и логистика във ВТУ“ Тодор Каблешков“.

С близо 13 години опит в различни сфери на транспорта и логистиката, инж. Янев притежава редица международни сертификати в областта. Носител на множество международни награди в за логистика, в т.ч. от CorporateLiveWire , както и от Business Elites с приз логистик на годината 2020/2021 за източна Европа. Особено активен ентусиаст в областта на комбинираните и ЖП превози и модернизацията на българската железница.

д-р Людмил Иванов
ECCP проекти

Доктор по „Икономика на транспорта” – Университет за национално и световно стопанство. Неговата тема на дисертация е „Подобряване на инвестиционната политика в железопътната инфраструктура по отношение на интеграцията в ЕС“.

Работил е за Столичната община, Българската търговско-промишлена камара, Форум за балкански транспорт и инфраструктура, ЮНЕСКО и други институции.

Д-р Иванов е председател на Сдружение „Асоциация по железопътната сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия“.

Анна Лалковска
Ръководител проекти, главен експерт

Основател на неправителствената организация Балканската агенция за устойчиво развитие (БАУР). Лектор и ръководител на редица проекти с международно участие.

Завършила е СУ „Климент Охридски“ – специалност „Българска и английска филология“ – Факултет „Славянски филологии“ ; Журналистика – централен печат“ – Факултет по журналистика.

Работила е дълги години като журналист във вестници и списания, както и като преподавател във ВСУ. От 2008 г. работи като консултант и експерт по европейски проекти. Основател е на сдружение Балканска агенция за устойчиво развитие (БАУР). Лектор в многобройни обучения, включително по писане и управление на проекти; ръководител на редица европейски проекти. Автор на проучвания към ЕК по въпроси относно интеграцията на България в ЕС.

Еленa Анaниева
Ръководител проекти

Бакалавър в Технически университет – София, специалност Компютърни системи и технологии. Магистър по транспорт и логистика. Докторант в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС). Работи в международни организации, като Съвета на Европа, Европейската комисия, Европейския парламент и НАТО.

Доц. д-р Орлин Колев
Финансов мениджър

Има завършени магистърски степени по специалност „Технология и организация на железопътния транспорт“ към ВТУ „Тодор Каблешков“, специалност „Право“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и специалност „Икономика на транспортна фирма“ към ВТУ „Тодор Каблешков“. Има допълнително придобита следдипломна квалификация „Борси и борсово посредничество“ към УНСС. През 2017г. Орлин Колев защитава дисертация и придобива ОНС доктор по икономика. От 2020г. придобива академична длъжност доцент във ВТУ „Тодор Каблешков“.

Трудовата му кариера стартира в компютърната компания ProSoft и Орел – лизинг АД /част от групата на Орел Г Холдинг/. В последствие над 15 години е управлявал небанкова финансова институция – лизингова компания. От 2010г. е преподавател към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. Повече от 20 години е експерт – вещо лице по финансови и търговски експертизи към Софийски Градски Съд, Софийски Районен Съд и др.

Инж. Марио Нинов
Главен експерт Железопътен и комбиниран транспорт

Има дългогодишен опит в организация на дейността и управление на цялостната експлоатационна дейност свързана с управление на превозите, технология и организация на превозите, управление на гаровите дейности; оптимизиране на разходи, персонал,

снабдяване, техническо поддържане и управление на собствеността на железопътната инфраструктура.

Изготвя на експертни становища, материали, проекти на нормативни актове и други свързани с транспорта и транспортните процеси, пазара на труда, зеления преход, развитието на човешките ресурси, трудовите и служебни правоотношения и свързаните с тях плащания, социално и здравно осигуряване, социална интеграция и др. Изготвяне на стратегии, анализи и програми, даване на консултации по горепосочените дейности

Има значителен опит в разработването, управлението и изпълнението на проекти, финансирани със средства от програмите Еразъм+, НПДЗ, ОПРЧР както и финансирани от ЕК, както на експертно ниво така и на ниво управление на проекти.

Д-р Иван Петков

Експерт по икономическите въпроси

преподавател и експерт по макроикономика и бизнес планиране.

С научни интереси в областта на транспорта и финансовата система. С анализи на дигиталните валути и корпоративните финанси. Д-р Петков е автор на редица научни трудове в областта на финансите, икономиката и веригите на доставки, участник в научни форуми, финансов анализатор в международното банково дело.

инж. Бойко Митов

главен секретар КЗТ

С обширни познания и професионален опит в областта на международните икономически отношения, транспорта и логистиката и строителство, инж.Митов е завършил висш инженерно-строителен институт в гр.София.

Дълги години заема висши длъжности в дипломатически и търговско-икономически мисии. Заемал ключови позиции в администрацията на Република България. Развивал е дейности в областта на международния транспорт и спедиция.

инж.Цветан Янакиев

Ръководител на „Клъстер Зелен Транспорт“ – Пловдив. Експерт бизнес развитие, автомобилен транспорт и складови дейности

Завършил магистърска степен и в момента придобива докторската си степен по икономика на транспорта във ВТУ „Тодор Каблешков”.

С над 13 годишен професионален опит в мениджънта в транспорта, логистиката и верига на доставките. Инженер Янакиев има публикации в много международни списания на тема транспорт, логистика и верига за доставки. Има и дългогодишен опит в управлението на европейски проекти.

Андриан Неделчев

икономист, ръководител на „Клъстер зелен транспорт“ във Варна

Завършил с отличие специалност „Морско корабоводене“ в морската гимназия във Варна, наречена „Свети Николай Чудотворец“,той постига високи академични резултати. След това, в 2011 г., той успешно получава бакалавърска степен в областта на корабоводенето от военноморското училище „Никола Й. Вапцаров“ във Варна. През 2019 г., Андриан утвърждава своите знания в сферата на икономиката, като завършва магистърска степен по „Глобален търговски бизнес“ в Икономическия университет – Варна. Той продължава своето академично развитие като докторант в УНСС, изучавайки предприемачеството. Натрупал богат професионален опит като морски офицер за повече от десетилетие, Андриан успешно интегрира морските си умения с икономически стремежи. В момента той изпълнява длъжността на пристанищен специалист в терминала „Варна-Запад“, където работи активно през последните три години. Като общински съветник в Белослав от 2019 до 2023 г., той допринася за развитието на местната инфраструктура и подпомага инициативи, свързани със синята икономика. Андриан играе ключова роля в оздравителните процеси на „Фериботен комплекс – Варна“, усилено търсейки финансиране за поддържането на икономическата устойчивост на комплекса.