Събития

„Първи международен бизнес форум в железопътния сектор България – Турция“

Организатори на мащабния железопътен бизнес са „Клъстер Зелен транспорт“ и Anatolian Rail Cluster. Участие във форума са потвърдили близо 50 големи и по-малки наши и турски жп компании.

26.10.2023

Участие в представянето на проектите за „Транспортна свързаност“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Министерство на Транспорта, информационните технологии и съобщенията

12.11.2020

Участие онлайн в Юбилейна Научна конференция на тема “Транспортна свързаност 2020” – УНСС София

 29.10.2020

Среща със заинтересованите страни по Договор № Д–1/14.01.2020 г. „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година

6.10.2020

Фокус-група към Министерството на икономиката, по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за следващия програмен период 2021 – 2027

 21.7.2020

15-та Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2020“

6.7.2020

Участие в международна конференция “Иновативни системи за обмен на товари – интегрирани решения за Вашия бизнес“

2.7.2020

Участие по проект SCOPE „Умения за корпоративно предприемачество“

19.9.2019

Семинар на тема: „Бизнес модели на кръговата икономика и зелено предприемачество“ Проект MOVECO, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014г – 2020г, Българска търговско-промишлена палата БТПП

18.4.2019

Национална клъстерна конференция на АБК

 15.06.2016

Тол такси, винетки и акцизи – системи за финансиране на пътната мрежа

16.12.2015

Новата икономика на България – среща на Запада с Изтока

 15.05.2015

Кръгла маса „Възможности за инвестиции от пенсионните фондове в публична инфраструктура“

12.03.2015

Международна конференция

„Балканите – инфраструктура и транспортни връзки между Черно и Адриатическо море“

 31.10.2014

Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения

23.10.2014

Truck Show „Камиони 4“

06.06.2014

Подготовката на пилоти и кадровото осигуряване на гражданската авиация

23.04.2014

Конференция Българските железници – пътят за европейско развитие

14.11.2013

Черноморският магистрален пръстен и автомагистрала Черно море – предизвикателства и перспективи

11.11.2013